•  
  •  
image-11810165-ed841e3c-d250-4140-8b4f-0ee40a49e310-45c48.w640.jpg

WT: 03.05.2023
M: Zazou von Poptime
V: Velvet Tryni Bhayas
Ausstellungsresultate:​​​​​​​

Jüngstenklasse:
vv1 Genf (18.11.2023)

Babyklasse:
vv2 WDS Genf (26.08.2023)